DOKUMENTY: Regulamin , Instrukcja , Identyfikator Logowania

Szanowni Państwo!

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która pozwala na potwierdzenie przez świadczeniodawców (przychodnie) uprawnień do świadczeń zdrowotnych w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Zasady rejestracji internetowej pozostają bez zmian ale w dniu zgłoszenia się na wizytę lekarską zarejestrowaną przez internet, pacjent powinien udać się do recepcji Domu Medycznego NCMed. i okazać jeden z wymienionych dokumentów (w celu potwierdzenia tożsamości):
- dowód osobisty,
- prawo jazdy,
- paszport,
- legitymację studencką, szkolną (gdy pacjentem jest uczą
ce dziecko do 18 roku życia)
oraz podać numer PESEL (w celu sprawdzenia w systemie eWUŚ uprawnienia do świadczeń).